điền vào chỗ chấm Câu 1: Những nơi ….khoáng sản gọi là mỏ khoáng sản Câu 2: Nguyên nhân hình thành mỏ khoáng sản nội sinh là gì Câu 3: Nguyên nhân hìn

Question

điền vào chỗ chấm
Câu 1: Những nơi ….khoáng sản gọi là mỏ khoáng sản
Câu 2: Nguyên nhân hình thành mỏ khoáng sản nội sinh là gì
Câu 3: Nguyên nhân hình thành mỏ khoáng sản ngoại sinh là gì
Câu 4: Mỏ khoáng sản nào sau đây thuộc khoáng sản nội sinh?
Câu 5: Tìm hiểu về đường đồng mức
câu 6: Tìm hiểu về tỉ lệ bản đồ
Caau7: – Dựa vào đường đồng mức xác định độ cao đỉnh A1, A2, điểm B1, B2
+Dựa vào tỉ lệ lược đồ tính khoảng cách theo đường chim bay từ điểm B1 đến điểm B3, từ
đỉnh A1 đến điểm B3?
+- Quan sát đường đồng mức hai sườn phía Đông và phía Tây của núi A1 cho biết sườn nào
dốc hơn? Giải thích tại sao sườn đó lại dốc hơn?
Giúp mình nhé mình cảm ơn nhiều ạ. Cảm ơn nhea

in progress 0
Lydia 17 phút 2021-09-09T14:38:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:39:29+00:00

  1/ tập trung nhiều 

  2/ Mỏ nội sinh là mỏ được hình thành do nội lực: phun trào mắc ma và đưa lên gần mặt đất thành mỏ

  3/ Mỏ khoáng sản ngoại sinh được hình thành do quá trình tích tụ vật chất lâu dài, thường ở những ô trũng cùng với các loại đá trầm tích.

  5/ Đường đồng mức là đường nối liền các điểm có cùng độ cao trên bản đồ .

  – Dựa vào đường đồng mức biết độ cao tuyệt đối của các điểm và đặc điểm hình dạng của địa hình: độ dốc.

  6/ Tỉ lệ của một bản đồ là tỉ số giữa một khoảng cách đo trên bản đồ và khoảng cách ngoài thực địa. 

  0
  2021-09-09T14:40:12+00:00

  1.tập trung

  2.các mỏ khoáng sản nội sinh hình thành do nội lực,từ các vật chất nóng chảy trong lòng đất đc nội lực đưa lên gần mặt đất tích tụ thành mỏ (quá trình mácma)

  3. Mỏ ngoại sinh là mỏ được hình thành do quá trình ngoại lực: quá trình phong hóa, tích tụ vật chất,bồi tụ ở trên mặt đất hoặc gần mặt đất

  4 k hiểu đề

  5.
  Đường đồng mức còn được gọi là đường bình độ gồm các đường tròn lượn sóng được sử dụng trên bản đồ địa hình hai chiều mô tả độ cao trên mặt đất. Tùy theo tỷ lệ của bản đồ so với thực tế mà các khoảng cao có thể là 1m – 5m – 10m. Các khoảng cách thưa hay mau của đường đồng mức trong bản đồ địa hình thể hiện độ dốc hay thoả

  6Khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh B1 đến đỉnh B3

  m trong bản đồ.

   Dựa vào tỉ lệ bản đồ, khoảng cách theo đường chim bay từ đỉnh B1 đến đỉnh B3 là ( trên thực tế )

                                     

                                                             

  sườn phí tây a1 dốc hơn sườn phía đông(các đường đồng mức ở phía tây sát gần nhau hơn)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )