Điền vào chỗ chấm: Tom seems -..today A happily B happiness C un happily D happy Phân biệt nêu cách sd happy, happily, happiness và unhappily.

Question

Điền vào chỗ chấm:
Tom seems ……today
A happily
B happiness
C un happily
D happy
Phân biệt nêu cách sd happy, happily, happiness và unhappily.

in progress 0
Kinsley 1 năm 2021-12-07T14:17:20+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:18:52+00:00

  Tom seems ……today

  A happily

  B happiness

  C un happily

  D happy

  0
  2021-12-07T14:19:18+00:00

  => D happy.

  happy (a) : hạnh phúc, vui vẻ

  happily ( adv) : hạnh phúc, vui vẻ

  happiness (n) : sự hạnh phúc

  unhappily ( adv) : không vui

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )