Điền vào chỗ còn thiếu Vận tốc chuyển động của các nguyên tử phân tử càng lớn thì ………

Question

Điền vào chỗ còn thiếu
Vận tốc chuyển động của các nguyên tử phân tử càng lớn thì ………

in progress 0
Lyla 2 tháng 2021-10-09T23:04:18+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T23:05:39+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc chuyển động của các nguyên tử phân tử càng lớn thì nhiệt độ của vật càng cao.

  Vì nhiệt độ của vật càng cao thì các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh. Hay ta hiểu là các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.

  0
  2021-10-09T23:05:56+00:00

  Đáp án:

   vận tốc chuyển động của các nguyên tử phân tử càng lớn thì nhiệt độ phân tử càng cao

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )