Điền vào chỗ Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ đầu chấm chấm chấm chấm đuôi đuôi chuột giúp mình với

Question

Điền vào chỗ Điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh thành ngữ đầu chấm chấm chấm chấm đuôi đuôi chuột giúp mình với

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-21T22:16:15+00:00 2 Answers 76 views -1

Answers ( )

  -1
  2021-07-21T22:18:02+00:00

  Đầu voi đuôi chuột: 1. Hình dáng, cấu trúc rất phi logic, không tương xứng; 2. Chủ trương, kế hoạch, việc làm lúc đầu có vẻ to tát, thuận lợi, nhưng cuối cùng bỏ dở hoặc không đạt được kết quả tương ứng.

  0
  2021-07-21T22:18:05+00:00

  Câu thành ngữ đó là:

  Đầu ..voi… đuôi chuột

  Nghĩa:khởi đầu rất hoành tráng (đầu voi) nhưng kết cục thì chẳng ra gì (đuôi chuột).

  Chúc bạn học tốt ạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )