Điền vào chôx trống a. sa hay xa : …… mạc ; phù…… ; sương ………. ; …. xôi ; ….. hoa; ….. lưới b. se hay xe: …… cộ ; …….. lạn

Question

Điền vào chôx trống
a. sa hay xa : …… mạc ; phù…… ; sương ………. ; …. xôi ; ….. hoa; ….. lưới
b. se hay xe: …… cộ ; …….. lạnh ; ………………. chi; …….. máy
hãy giúp em với

in progress 0
Madeline 1 ngày 2021-09-08T23:50:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T23:51:59+00:00

  a)

  sa mạc; phù sa; sương sa; xa xôi; xa hoa; sa lưới.

  b)

   xe cộ; se lạnh; se chỉ; xe máy.

  Cj xog r nhé.

  E cho chị xin câu trả lời hay nhất nhé

  Chúc e học tốt!!

  0
  2021-09-08T23:52:26+00:00

  ..sa.. mạc ; phù..sa…. ; sương ….xa…… ; .xa… xôi ; …xa.. hoa; ..sa… lưới 

  se hay xe: …xe… cộ ; …..se… lạnh ; …………xe……. chi; …xe….. máy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )