Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần ……; ……..; 12 ……; a ; …..

Question

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần
……; ……..; 12
……; a ; …..

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-21T07:53:58+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:55:09+00:00

  …10…; …11…..; 12

  …a-1…; a ; a+1…..

  0
  2021-10-21T07:55:23+00:00

  10;11;12

  a-1;a;a+1

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )