điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ 1. Ba lần dọn nhà…..một lần cháy nhà 2. Buôn……..bán………… 3. Con nhà………, tính nhà……

Question

điền vào chỗ trống để hoàn thành câu tục ngữ
1. Ba lần dọn nhà…..một lần cháy nhà
2. Buôn……..bán…………
3. Con nhà………, tính nhà………….
4. Cẩn tắc…………. áy náy
5. Chưa biết mèo nào cắn………..nào

in progress 0
Sadie 2 tháng 2021-10-06T17:31:24+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T17:32:46+00:00

  1. bằng

  2. may, đắt

  3. lính, quan

  4. vô

  5. mỉu

  0
  2021-10-06T17:33:21+00:00

  Đáp án:

  1. Ba lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà

  2. Buôn may bán đắt

  3. Con nhà lính, tính nhà quan

  4. Cẩn tắc áy náy

  5. Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )