Điền vào chỗ trống: trong logo, muốn viết dòng chữ” cháu ngoan Bác Hồ” em viết lệnh:=-…( cháu ngoan Bác Hồ) Giải giúp em môn tin học n

Question

Điền vào chỗ trống: trong logo, muốn viết dòng chữ” cháu ngoan Bác Hồ” em viết lệnh:……………….( cháu ngoan Bác Hồ)
Giải giúp em môn tin học này với

in progress 0
Piper 2 tuần 2021-07-12T10:35:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:36:32+00:00

  ta dung lệnh rt 90 Label

              XIN HAY NHẤT

  0
  2021-07-12T10:36:58+00:00

  *Trong Logo ghi Tiếng Việt không được nhé bạn.

  rt 90 label[chau ngoan Bac Ho]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )