Điền vào dấu “…” Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa khởi nghĩa Yên Thế -Nguyên nhân thất bại : do Pháp …………(1)………………., câu kết với lực lượng phong kiến.

Question

Điền vào dấu “…”
Nguyên nhân thất bại, ý nghĩa khởi nghĩa Yên Thế
-Nguyên nhân thất bại : do Pháp …………(1)………………., câu kết với lực lượng phong kiến. Nghĩa quân còn…………(2)…………., cách thức tổ chức và lãnh đạo còn ……………(3)………………
-Ý nghĩa : cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần ……(4)…………. chống Pháp của giai cấp ……(5)………… Góp phần làm chậm quá trình ………(6)………….. của Pháp.

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-10-16T18:56:46+00:00 1 Answers 16 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-16T18:58:40+00:00

    – Nguyên nhân thất bại : do Pháp có lực lượng mạnh , cấu bết với lực lượng phong kiến . Nnghĩa quân còn yếu , cách thức tổ chức và lãnh đạo chưa tốt

    – Ys nghĩa : cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần kháng chiến chống Pháp của giai cấp nông dân .Góp phần làm chậm bình định vùng trung du và miền núi phía Bắc của Pháp 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )