Điều chế H3Po4 từ P và Ca3(Po4)2 theo 2 cách . Cách nào thu dc H3Po4 tinh khiết hơn

Question

Điều chế H3Po4 từ P và Ca3(Po4)2 theo 2 cách . Cách nào thu dc H3Po4 tinh khiết hơn

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-07-10T11:45:57+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:47:05+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `+)` Điều chế từ `P:`

  Đốt `P` trong $Oxi$ dư rồi cho `P_2O_5` tác dụng với nước

  $4P + 5O_2 \xrightarrow {t^0} 2P_2O_5$

  `P_2O_5 + 3H_2O \to 2H_3PO_4 `

  `+)` Điều chế từ `Ca_3(PO_4)_2:`

  `Ca_3(PO_4)_2` có trong quặng $photphorit$ hoặc $apatit$ được cho đi td với $Axit$ $Sunfuric$ đặc nóng

  $Ca_3(PO_4)_2 + 3H_2SO_4đ \xrightarrow {t^0} 3CaSO_4 + 2H_3PO_4$

  => Cách `1`: điều chế từ `P` sẽ thu được `H_3PO_4` tinh khiết hơn

  0
  2021-07-10T11:47:55+00:00

  Bạn tham khảo nha!

  +) Cách 1: Điều chế `H_3PO_4` từ Photpho:

  Đốt cháy Photpho trong khí `O_2`:

  `-` `4P + 5O_2 \overset{t^o}\to 2P_2O_5`

  Cho `P_2O_5` tác dụng với nước thu được Axit photphoric:

  `-` `P_2O_5 + 3H_2O -> 2H_3PO_4`

  +) Cách 2: Điều chế `H_3PO_4` từ `Ca_3(PO_4)_2`:

  Dẫn `H_2SO_4` đặc nóng qua `Ca_3(PO_4)_2` thu được Canxi sunfat và Axit photphoric:

  `Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4` (đặc nóng) `\overset{t^o}\to 3CaSO4 + H_3PO_4`

  `->` Cách 1 thu được `H_3PO_4` tinh khiết hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )