Điều kiện để 2 alen của 1 cặp gen alen phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân là? A. thế hệ xuất phát phải thuần chủng.

Question

Điều kiện để 2 alen của 1 cặp gen alen phân li đồng đều về các giao tử trong quá trình giảm phân là?
A. thế hệ xuất phát phải thuần chủng.
B. quá trình giảm phân diễn ra bình thường.
C. mỗi gen quy định một tính trạng.
D. alen trội phải trội hoàn toàn.

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-16T07:20:23+00:00 2 Answers 114 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:22:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  B. quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

  0
  2021-09-16T07:22:07+00:00

  Đáp án:

  B. Quá trình giảm phân diễn ra bình thường.

  Giải thích các bước giải:

  Để cho các alen của một gen phân li đồng đều về các giao tử, cần 3 điều kiện trong các điều kiện trên:

  – Loại A: Vì cơ thể bố (hoặc mẹ) phải có kiểu gen dị hợp mới có thể cho được 2 loại alen khác nhau

  – Quá trình giảm phân phải xảy ra bình thường thì mỗi giao tử mới có thể nhận được 1 alen trong cặp alen ⇒ B đúng.

  – Sức sống của các giao tử phải như nhau thì tỉ lệ giao tử nhận alen loại này hoặc alen loại kia mới bằng nhau và bằng 50%.

  Các điều kiện còn lại không ảnh hưởng đến tỉ lệ các loại giao tử như: Mỗi cặp gen qui định một cặp tính trạng, Alen trội phải trội hoàn toàn ⇒ Loại C, D.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )