Điều kiện để vật có động năng và thế năng

Question

Điều kiện để vật có động năng và thế năng

in progress 0
aikhanh 6 ngày 2021-09-12T23:25:54+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:27:28+00:00

  Đáp án:

  + Điều kiện để vật có động năng là: vật chuyển động so với vật mốc.

  + Điều kiện để vật có thế năng là: vật phải chịu tác dụng của lực thế ( trọng lực, lực đàn hồi,…)

   

  0
  2021-09-12T23:27:43+00:00

  Đáp án:

   Vật có thế năng khi có độ cao nào đó so với mặt đất (mà ta chọn làm mốc – Thế năng hấp dẫn) hoặc khi vật bị biến dạng đàn hồi (Thế năng đàn hồi)

  Vật có động năng khi vật chuyển động.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )