Điều kiện nào không thuận lợi cho việc sản xuất cây công nghiệp ở nước ta ?

Question

Điều kiện nào không thuận lợi cho việc sản xuất cây công nghiệp ở nước ta ?

in progress 0
Eliza 4 tháng 2021-09-01T05:20:05+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:21:54+00:00

  ĐIỀU KIỆN KHÔNG THUẬN LỢI :

  – bão , lũ lụt 

  – hạn hán 

  – cơ sợ hạ tầng vẫn còn kém chất lượng

  – còn nhiều biến động trong thị trường

  0
  2021-09-01T05:22:03+00:00

  Điều kiện không thuận lợi

  -Hạn hán kéo dài

  -Trồng theo kiểu truyền thống,chưa có máy móc hiện đại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )