Điều kiện ra đời của dân chủ xã hội chủ nghĩa

Question

Điều kiện ra đời của dân chủ xã hội chủ nghĩa

in progress 0
Ariana 3 tháng 2021-09-18T03:30:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T03:31:38+00:00

  Điều kiện ra đời của dân chủ xã hội chủ nghĩa là : bắt đầu từ những lí luận và tư tưởng của Các-mác và Ăng – ghen , sau đó Lê-nin tiếp tục tiếp thu và phát triển hơn nhờ đó đã đưa được Liên Xô là nước đầu tiên theo xã hội chủ nghĩa . Sau đó chuyền từ Châu Âu sang Châu Á đặc biệt là cả Mĩ-latinh .

  ~CHÚC BẠN HỌC TỐT~

  0
  2021-09-18T03:31:55+00:00

  – Song song với việc xoá bỏ bộ máy nhà nước và pháp luật tư sản thì giai cấp vô sản phải nhanh chóng xây dựng và hoàn thiện bộ máy nhà nước và pháp luật của giai cấp mình để bảo vệ thành quả mà giai cấp mình vừa dành được. Trấn áp sự phản kháng của giai cấp thống tị vừa bị lật đổ cùng những phần tử phản cách mạng khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )