Định m để 3 đường thẳng 3x+2y=4 ; 2x-y=m ; x+2y=3 đồng quy Mn giúp em nha .Em sẽ cho 5 sao

Question

Định m để 3 đường thẳng 3x+2y=4 ; 2x-y=m ; x+2y=3 đồng quy
Mn giúp em nha .Em sẽ cho 5 sao

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-07-08T18:31:26+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:32:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   3x+2y=4 <=> y=4-3x/2 (d1)

  x+2y=3 <=> y=3-x/2 (d2)

  2x-y=m <=> y=2x-m (d3)

  Hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) là nghiệm của phương trình : 

  4-3x/2 =3-x/2 <=> x=1/2  => y=5/4

  Để (d1) ,(d2),(d3) đồng quy thì nghiệm x=1 và y=5/2 phải thoã mãn (d3) 

  Tức là thay x=1 ,y=5/2 vào (d3) Ta có : 

  5/4=1-m <=> m= -1/4

  0
  2021-07-08T18:32:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  xét phương trình hoành độ điểm chung của 3x+2y=4 và x+2y=3, ta có hệ phương trình

  3x+2y=4

  x+2y=3

  ⇒ x=1/2 ; y=5/4

  Vậy tọa độ giao điểm của x+2y=3 và 3x+2y=4 là (1/2; 5/4)

  để 3 đường thẳng 3x+2y=4 ; 2x-y=m ; x+2y=3 đồng quy thì 2x-y=m phải đi qua (1/2; 5/4)

  ⇒ 2×1/2 – 5/4 =m

  ⇒m=-1/4

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )