Định nghĩa khái niệm tính chất cơ bản và tính chất hoán vị của Tỉ lệ thức Lưu ý: +Ko cop mạng +Ko spam

Question

Định nghĩa khái niệm tính chất cơ bản và tính chất hoán vị của Tỉ lệ thức
Lưu ý:
+Ko cop mạng
+Ko spam

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-09-01T05:35:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-01T05:36:50+00:00

  Đáp án:

  1. Tính chất cơ bản

  TRong 1 tỉ lệ thức thì tích của hai ngoại tỉ bằng tích của 2 trung tỉ, ngược lại nếu có 4 số mà tích của hai số này bằng tích của hai số kia thì 4 số đó tạo thành 1 tỉ lệ thức

  2. Tính chất hoán vị

   Từ 1 tỉ lệ thức ban đầu thì ta có thể tạo ra nhiều tỉ lệ thức khác bằng cách:

  + Đổi chỗ 2 ngoại tỉ

  + Đổi chỗ 2 trung tỉ

  + Đổi chỗ cả tử và mẫu

  Gợi ý thêm cho bạn:

  Tỉ lệ thức là 1 đăng thức của 2 tỉ số

  $\frac{a}{b}$ = $\frac{c}{d}$ 

  Trong đó:

  _ a, d là ngoại tỉ

  _ b, c là trung tỉ

  0
  2021-09-01T05:36:54+00:00

  @Holliwood#:

  Đáp án:

  (*)Tính chất cơ bản:

  Trong 1 tỉ lệ thức thì tích của hai ngoại tỉ sẽ  bằng tích của 2 trung tỉ, và ngược lại nếu có 4 số mà tích của hai số này bằng tích của hai số kia thì 4 số đó sẽ tạo thành 1 tỉ lệ thức

  (*) Từ 1 tỉ lệ thức ban đầu thì ta có thể tạo ra nhiều tỉ lệ thức khác bằng cách:

  (1) Đổi chỗ 2 ngoại tỉ

  (2) Đổi chỗ 2 trung tỉ

  (3) Đổi chỗ cả tử và mẫu

  Mik xin CTLHn nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )