Định nghĩa lũy thừa của một số tự nhiên quy ước

Question

Định nghĩa lũy thừa của một số tự nhiên quy ước

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-16T14:26:37+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:28:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau mỗi thừa số bằng a

  an = a.a.a.a.a.a…………..a ( n thừa số a, n # 0)

  a: cơ số;            n: số mũ

   

  0
  2021-09-16T14:28:36+00:00

  lũy thừa với số mũ tự nhiên là lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số =nhau của mỗi thừa số a

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )