Định nghĩa nào sau đây không đúng: ” Ankan (parafin) là hiđrocacbon” A. no ,mạch hở B. no C.no ,không có mạch vòng D.mạch hở ,chỉ có liên kết đơn

Question

Định nghĩa nào sau đây không đúng: ” Ankan (parafin) là hiđrocacbon”
A. no ,mạch hở
B. no
C.no ,không có mạch vòng
D.mạch hở ,chỉ có liên kết đơn

in progress 0
Aaliyah 1 tháng 2021-11-10T20:42:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:44:06+00:00

  Đề : Định nghĩa nào sau đây không đúng: ” Ankan (parafin) là hiđrocacbon”

  A. no ,mạch hở

  B. no

  C.no ,không có mạch vòng

  D.mạch hở ,chỉ có liên kết đơn

  0
  2021-11-10T20:44:40+00:00

  Đáp án:

  Định nghĩa nào sau đây không đúng: ” Ankan (parafin) là hiđrocacbon”

  A. no ,mạch hở

  $B.$ no sai vì bị thiếu => câu trả lời

  C.no ,không có mạch vòng

  D.mạch hở ,chỉ có liên kết đơn 

  Định nghĩa

  – Hidrocacbon no là các hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn. 

  – Ankan (hay parafin) là những hidrocacbon no không có mạch vòng (mạch hở)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )