Định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn số và nhiệm của nó Hãy tìm điểm chung của hai phương trình x + 4 y = 3 và x-3y= -4

Question

Định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn số và nhiệm của nó Hãy tìm điểm chung của hai phương trình x + 4 y = 3 và x-3y= -4

in progress 0
Athena 3 giờ 2021-10-24T00:39:51+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:40:56+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình bậc nhất $2$ ẩn là phương trình có dạng $ax+by=c$ với $a^2+b^2\ne 0$

  $\to$Phương trình có vô số nghiệm được biểu diễn là đường thẳng $ax+by=c$

  Ta có giao của $2$ đường thẳng $x+4y=3$ và $x-3y=-4$ là nghiệm của hệ:

  $\begin{cases}x+4y=3\\ x-3y=-4\end{cases}$

  $\to \begin{cases}3y-4+4y=3\\ x=3y-4\end{cases}$

  $\to \begin{cases}y=1\\ x=-1\end{cases}$

  $\to (-1,1)$ là giao điểm của $2$ đường thẳng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )