Định nghĩa vai trò của kí hiệu bản đồ ? Người ta thường dùng các loại và các dạng kí hiệu nào?

Question

Định nghĩa vai trò của kí hiệu bản đồ ? Người ta thường dùng các loại và các dạng kí hiệu nào?

in progress 0
Claire 3 tuần 2021-08-17T06:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:33:04+00:00

  * Khái niệm kí hiệu bản đồ: Kí hiệu bản đồ là những hình vẽ, màu sắc…dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

  – Ba loại kí hiệu thường được sử dụng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.

  – Một số dạng kí hiệu được sử dụng để thể hiện đối tượng địa lí trên bản đồ: kí hiệu hình học, kí hiệu chữ, kí hiệu tượng hình.

  0
  2021-08-17T06:33:05+00:00

  – Vai trò của kí hiệu bản đồ : Biểu hiện vị trí, đặc điểm,… của các đối tượng địa lí được đưa lên bản đồ.

  – Người ta thường dùng các loại :

  + Kí hiệu điểm 

  + Kí hiệu đường

  + Kí hiệu diện tích

  – Người ta thường dùng các dạng :

  + Kí hiệu hình học 

  + Kí hiẹu chữ

  + Kí hiệu tượng hình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )