Đinh – Tiền Lê là thời kỳ đất nước phát triển như thế nào ?

Question

Đinh – Tiền Lê là thời kỳ đất nước phát triển như thế nào ?

in progress 0
Eden 3 tháng 2021-09-03T16:01:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:02:28+00:00

  đinh-tiền lê là thời kì nước ta phát triển kinh tế, công nghiệp, nông nghiệp

  =>thời kì đất nước phát triển thịnh vượng

  0
  2021-09-03T16:02:41+00:00

   Đinh-tiền lê là thời kì nước ta đang trong tình trang phát triển kinh tế, công nghiệp và nông nghiệp

   suy ra:là thời kì đất nước phát triển thịnh vượng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )