Đổ 2l nước t1=20 độ C và 1l nước ở t2=50 độ C vào 2l nước sôi ở t3=100 độ C. Tính nhiệt độ nước lúc cân bằng.

Question

Đổ 2l nước t1=20 độ C và 1l nước ở t2=50 độ C vào 2l nước sôi ở t3=100 độ C. Tính nhiệt độ nước lúc cân bằng.

in progress 0
Camila 1 năm 2021-09-12T00:06:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:08:03+00:00

  Đáp án:

   t=58°C

  Giải thích các bước giải:

   Gọi t (°C) là nhiệt độ của nước lúc cân bằng nhiệt

  Nhiệt lượng mà 2 lít nước ở 20°C thu vào

  Q1=2.c.(t-20) (J)

  Nhiệt lượng mà 1 lít nước ở 50°C thu vào

  Q2=1.c.(t-50) (J)

  Nhiệt lượng mà 2 lít nước ở 100°C tỏa ra

  Q3=2.c.(100-t) (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt :

  Q1+Q2=Q3

  => 2.c.(t-20) + 1.c.(t-50) = 2.c.(100-t)

  => 2(t-20)+1(t-50)=2(100-t)

  => t = 58°C

  Vậy nhiệt độ của nước khi cân bằng nhiệt là 58°C

  0
  2021-09-12T00:08:25+00:00

  Đáp án:

  Nhiệt lượng của 2l nước thường là:

  Q nước thg=m1.C1.(t-t1)

  =2.4200.(t-20)

  =8400(t-20)=8400t-168000 J

  Nhiệt lượng của 1l nước ở 50 độ C là:

  Q nước thg=m2.C2.(t-t2)

  =1.4200.(t-50)=4200t-210000 J

  Nhiệt lượng của nước sôi là:

  Q nc sôi=m3.C3.(t3-t)

  =2.4200.(100-t)=840000-8400t J

  Theo pt cân bằng nhiệt, Q tỏa=Q thu

  =>840000-8400.t=8400t-168000+4200t-210000

  <=>840000+168000+210000=8400t+4200t+8400t

  <=>1218000=21000t

  <=>t=58 độ C.

  Vậy nhiệt độ của nước lúc cân bằng là 58 độ C.

  Chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )