độ âm ông khí phụ thuộc vào những yếu tố nào

Question

độ âm ông khí phụ thuộc vào những yếu tố nào

in progress 0
Alaia 1 tháng 2021-09-07T19:19:46+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T19:21:10+00:00

  + Nhiệt độ

  + Độ bốc hơi của nước.

  + Vĩ độ

  + Độ cao.

  0
  2021-09-07T19:21:23+00:00

  Độ ẩm không khí phụ thuộc vào những yếu tố:

  +) Vĩ độ

  +) Độ cao

  +) Tùy theo vị trí gần hay xa biển

  $\text{#Annihilators}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )