Đố:” ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói đến phẩm chất đạo đức nào.Trình bày phẩm chất đạo đức đó

Question

Đố:” ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói đến phẩm chất đạo đức nào.Trình bày phẩm chất đạo đức đó

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-08-07T19:05:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:07:11+00:00

  Câu tục ngữ nói về đạo lý ơn nghĩa tốt đẹp: Một trong những câu tục ngữ nói về đạo lý ơn nghĩa của nhân dân ta từ xưa đến nay luôn được lưu truyền đó là câu “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.Là bài học làm người, bài học về sự biết ơn, nhắc nhở mỗi con người đều phải ghi nhớ, rèn luyện lòng biết ơn của mình

  0
  2021-08-07T19:07:29+00:00

  tôn trọng người đã giúp mik trong khó khăn 

  tính chất đạo đức ấy có lẽ thưỡng người và là người tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )