Đố bạn tổng diện tích Việt Nam là bao nhiêu?

Question

Đố bạn tổng diện tích Việt Nam là bao nhiêu?

in progress 0
Ariana 2 giờ 2021-10-10T02:35:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T02:36:54+00:00

  là 331.210 km2

  0
  2021-10-10T02:36:57+00:00

  khoảng 330000 km2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )