đố các bạn biết x.x=3 vậy x= bao nhiêu vote 5* nếu ai giải đc

Question

đố các bạn biết
x.x=3
vậy x= bao nhiêu
vote 5* nếu ai giải đc

in progress 0
Gianna 4 ngày 2021-12-05T07:02:35+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-05T07:03:59+00:00

  $x.x=3$

  $⇔ x²=3$

  $⇔ x=±\sqrt[]{3}$ 

   

  0
  2021-12-05T07:04:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x.x=3

  =>x=3,3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )