Đố các bạn; có 1 cái ly 9 lít 1 ly 5 lít và 1 ly 3 lít hỏi làm sao để lấy được 6 lít

Question

Đố các bạn; có 1 cái ly 9 lít 1 ly 5 lít và 1 ly 3 lít hỏi làm sao để lấy được 6 lít

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-10-01T11:43:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:44:59+00:00

  Đáp án:

  lấy đầy ly 9l rồi dùng ly 9l đổ đầy ly 3l, nc còn lại trong ly 9l là 6l

  Giải thích các bước giải: ….

  0
  2021-10-01T11:45:47+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Đổ đầy ly 9 lít, sau đó đổ từ ly 9 lít sang ly 3 lít thì trong ly 9 lít còn 9-3= 6 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )