độ cao z có thế năng là w, để thế năng của vật tăng gấp đôi thì độ cao mới là? A. 2z B. 4z C. z/2 D. z/4 giai thich ro giup minh

Question

độ cao z có thế năng là w, để thế năng của vật tăng gấp đôi thì độ cao mới là?
A. 2z
B. 4z
C. z/2
D. z/4
giai thich ro giup minh

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-07-24T18:32:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T18:34:01+00:00

   

  Giải thích các bước giải:

  Đáp án A

  Theo định nghĩa về thế năng:

  Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao z so với mặt đất chọn làm mốc thế năng (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức:

  Wt =mgz

  0
  2021-07-24T18:34:20+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

   ta có ở độ cao z=w

  thế năng của vật tăng gấp đôi thì độ cao mới thì z’=2w

  =>2mgz=mgz’

  =>2z=z’=>A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )