Đổ đầy nước vào một ống N hình trụ có chiều cao 1m, bán kính đáy 20cm và một quả cầu S có cùng bán kính đáy của ống N. Thả S vào N thì quả cầu chìm và

Question

Đổ đầy nước vào một ống N hình trụ có chiều cao 1m, bán kính đáy 20cm và một quả cầu S có cùng bán kính đáy của ống N. Thả S vào N thì quả cầu chìm và chạm xuống đáy ống N. Tính lượng nước còn lại trong ống N

in progress 0
Ximena 17 phút 2021-09-16T03:27:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:28:58+00:00

  Đổi: 1mm=100cm

  Thể tích ống N là:  V=3,14*20²*100=125600(cm³)

  Thể tích quả cầu S là: V=4/3*3,14*20³=33493,33(cm³)

  Lượng nước còn lại là: 125600-33493,33=92106,67(cm³)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )