Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng quỳ tím vào dd thu được thì quỳ tím chuyển sang màu nào? Giải thích hiện tượng?

Question

Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng quỳ tím vào dd thu được thì quỳ tím chuyển sang màu nào? Giải thích hiện tượng?

in progress 0
Brielle 3 tuần 2021-11-20T23:20:01+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-20T23:21:02+00:00

  Đáp án:

   xanh

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  HBr + NaOH \to NaBr + {H_2}O\\
  nHBr = \frac{1}{{81\,}}\,mol\\
  nNaOH = \frac{1}{{40}}\,mol\\
  \frac{1}{{40}} > \frac{1}{{81}}
  \end{array}\)

  =>NaOH

  quỳ tím sẽ chuyển sang màu xanh vì NaOH dư

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )