Độ địa lý là gì Hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm

Question

Độ địa lý là gì
Hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm

in progress 0
Quinn 1 năm 2021-08-09T23:16:30+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:18:17+00:00

  Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ. Vị trí theo chiều bắc-nam của một điểm được thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông-tây thì thể hiện bằng kinh độ. Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ.

  ————————————————Chúc bạn học tốt ————————————-

  0
  2021-08-09T23:18:27+00:00

  Tọa độ địa lý được hình thành bởi hai thành phần là vĩ độ và kinh độ. Vị trí theo chiều bắc – nam của một điểm được thể hiện bằng vĩ độ của nó, còn vị trí theo chiều đông – tây thì thể hiện bằng kinh độ. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )