độ lớn của áp lực có thay đổi khi ta thay đổi tư thế đặt vật không?

Question

độ lớn của áp lực có thay đổi khi ta thay đổi tư thế đặt vật không?

in progress 0
Clara 7 ngày 2021-12-04T06:36:55+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-04T06:38:04+00:00

    Đáp án: Không vì độ lớn là như nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )