Độ lớn của hợp lực 2 hợp lực đồng quy hợp với nhau góc anpha là???

Question

Độ lớn của hợp lực 2 hợp lực đồng quy hợp với nhau góc anpha là???

in progress 0
Elliana 4 tháng 2021-08-17T13:23:38+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T13:25:25+00:00

  Dộ lớn của hợp lực 2 hợp lực đồng quy hợp với nhaugocs anpha là:

    F mũ 2= F1 mũ 2 +2F1F2.cos anpha

   chúc bạn hok giỏi             

  0
  2021-08-17T13:25:31+00:00

  $F^{2}$ =$F^{2}$$_{1}$ +$F^{2}$$_{2}$+2$F_{1}$. $F_{2}$ . cos anpha 

  chúc bn hok tốt@!!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )