Đố:số 142 857 có tính chất rất đặc biệt.Hãy nhân nó với 2,3,4,5,6, bạn sẽ tìm đc tính chất đặc biệt ấy

Question

Đố:số 142 857 có tính chất rất đặc biệt.Hãy nhân nó với 2,3,4,5,6, bạn sẽ tìm đc tính chất đặc biệt ấy

in progress 0
Hadley 28 phút 2021-09-27T19:25:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T19:27:00+00:00

  142 857 . 2 = 285714;

  142 857 . 3 = 428571;

  142 857 . 4 = 571428;

  142 857 . 5 = 714285;

  142 857 . 6 = 857142.

  Các tích này đều được viết bởi các chữ số 1, 2, 4, 5, 7, 8. Nếu sắp xếp lại các kết quả theo thứ tự sau đây:142 857; 428571; 285714; 857142; 571428; 714285 thì được một dãy mà mỗi số hạng sau thu được bằng cách chuyển chữ số đứng đầu, bên trái thành chữ số đứng cuối.

  0
  2021-09-27T19:27:06+00:00

  Đáp án: Tính chất đặc biệt của 142 857 khi nhân với 2,3,4,5,6 là:

  Các tích này đều được viết bởi các chữ số : 1,4,2,8,5,7.Nếu sắp xếp kết quả theo thứ tự này : 142 857;428571;285714;857142;571428;714285.Ta thấy các số hạng sau thu được bằng cách lấy chữ số đầu tiên bên trái chuyển xuống cuối.

  Giải thích các bước giải: 142 857 x 2 = 285 714

  142 857 x 3 = 428 571

  142 857 x 4 = 571 428

  142 857 x 5 = 714 285

  142 857 x 6 = 857 142

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )