Độ tan của 1 chất trong nước có kí hiệu và đơn vị là A. S (g) B. CM (M) C. M (g). D. C% (%)

Question

Độ tan của 1 chất trong nước có kí hiệu và đơn vị là A. S (g) B. CM (M) C. M (g). D. C% (%)

in progress 0
Ivy 1 giờ 2021-10-17T04:06:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:07:36+00:00

  Độ tan của 1 chất trong nước có kí hiệu và đơn vị là:
  A. S (g) B. CM (M) C. M (g). D. C% (%)

  0
  2021-10-17T04:08:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Độ tan của 1 chất trong nước có kí hiệu và đơn vị là
  A. S (g) B. CM (M) C. M (g). D. C% (%)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )