Đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A(4;3) A) xác định hệ số a và vẽ đồ thị hàm số B) trong các điểm M(-4;-3);N(3;1) điểm nào không thuộc đồ thị hàm số ,

Question

Đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A(4;3)
A) xác định hệ số a và vẽ đồ thị hàm số
B) trong các điểm M(-4;-3);N(3;1) điểm nào không thuộc đồ thị hàm số , ứng vơi giá trị a tìm được ở câu a

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-22T13:58:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:00:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

    a)Vì đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A(4;3) nên x=4,y=3

  thế vào đồ thị hàm số y=ax  ,ta có

  3=4a suy ra a=3/4

  bạn tự vẽ nhé máy tính mình không chụp được

  xét hàm số y= 3/4x

  b) thế từng điểm  M,N như ở câu a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )