đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A có tọa độ 2;-4 a, Xác định hệ số A b, Tìm điểm trên đồ thị có hoành độ -3 c, Tìm điểm trên đồ thị có tung độ -2

Question

đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A có tọa độ 2;-4
a, Xác định hệ số A
b, Tìm điểm trên đồ thị có hoành độ -3
c, Tìm điểm trên đồ thị có tung độ -2

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-08-07T18:51:24+00:00 1 Answers 28 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:53:08+00:00

  Đáp án:

  a.$a=-2$

  b.$B(-3,6)$

  c.$C(1,-2)$

  Giải thích các bước giải:

  a.Vì đồ thị hàm số đi qua A(2,-4)

  $\rightarrow -4=2a\rightarrow a=-2$

  $\rightarrow y=-2x$

  b.Vì hoành độ điểm đó là -3

  $\rightarrow y=-2.(-3)=6$

  $\rightarrow B(-3,6)$ là điểm trên đồ thị có hoành độ là -3

  c.Vì tung độ điểm đó là -2

  $\rightarrow -2=-2x$

  $\rightarrow x=1$

  $\rightarrow C(1,-2)$ là điểm trên đồ thị có tung độ -2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )