Đô thị hóa tự phát đã tác động như thế nào về vấn đề kinh tế – xã hội khu vực Trung và Nam Mĩ ? Việt Nam cần làm gì để giải quyết tình trạng đô thị hó

Question

Đô thị hóa tự phát đã tác động như thế nào về vấn đề kinh tế – xã hội khu vực Trung và Nam Mĩ ? Việt Nam cần làm gì để giải quyết tình trạng đô thị hóa ở các thành phố lớn?

in progress 0
Samantha 1 giờ 2021-09-08T23:26:30+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T23:27:54+00:00

    Đô thị hóa có các tác động không nhỏ đến sinh thái và kinh tế khu vực. Đô thị học sinh thái cũng quan sát thấy dưới tác động đô thị hóa, tâm lí và lối sống của người dân thay đổi, làm gia tăng khoảng cách giao thông, tăng chi phí đầu tư các cơ sở hạ tầng kĩ thuật và có tác động xấu đến sự phân hóa xã hội do cư dân ngoại ô sẽ không quan tâm đến các khó khăn của khu vực trong đô thị. Nhưng nó cũng có mặt tích cực và tiêu cực riêng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )