Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam mĩ làm nảy sinh những vấn đề tiêu cực nào?Đề xuất các giải pháp khắc phục?

Question

Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam mĩ làm nảy sinh những vấn đề tiêu cực nào?Đề xuất các giải pháp khắc phục?

in progress 0
Natalia 4 tuần 2021-09-06T12:41:13+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T12:42:55+00:00

  – Làm sản xuất ở nông thôn bị đình trệ do lao động chuyển đến thành phố. 
     – Thành thị phải chịu áp lực thất nghiệp, quá tải cho cơ sở hạ tầng, ô nhiễm môi trường sống, an ninh xã hội không đảm bảo, các tệ nạn xã hội ví dụ như thiếu việc làm sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đè như nghèo đói lạc hậu,mù chữ,tệ nạn như trộm cắp.

  – Ngoài ra, đô thị hoá đã và đang dẫn đến mất cân đối trong sự hài hoà cần thiết giữa môi trường nhân tạo và môi trường tự nhiên. Đồng thời, cũng làm mất đi sự cân đối và sự hài hoà cần thiết giữa các vùng dân cư, các vùng kinh tế. Vậy thì, đô thị hóa nhất thiết phải được tiến hành đồng bộ cả vùng bị đô thị hoá và các lãnh thổ chịu tác động của quá trình đó.

  0
  2021-09-06T12:43:10+00:00

  Đáp án :

  Đô thị hóa tự phát ở Trung và Nam Mĩ đã gây ra nhiều vấn đề xã hội phức tạp:

  – Nạn thất nghiệp, thiếu việc làm.

  – Khu nhà ổ chuột,…

  – Các tệ nạn xã hội.

  – An ninh, trật tự xã hội.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )