đô thị ở nước ta hiện nay a Thu hút nguồn lao động trình độ cao b x có sức hút vốn đầu tư nước ngoài C mạng lưới chỉ Phân thành hai loại dê chỉ tác độ

Question

đô thị ở nước ta hiện nay a Thu hút nguồn lao động trình độ cao b x có sức hút vốn đầu tư nước ngoài C mạng lưới chỉ Phân thành hai loại dê chỉ tác động đến các vấn đề xã hội

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-07-09T22:05:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:06:38+00:00

  Đô thị ở nước ta hiện nay:

  A. Thu hút nguồn lao động trình độ cao.

  B. Có sức hút vốn đầu tư nước ngoài.

  C. Mạng lưới chỉ Phân thành hai loại đê chỉ tác động đến các vấn đề xã hội.

  0
  2021-07-09T22:06:58+00:00

  đáp án: a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )