Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân nói rằng không thể có được.

Question

Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân nói rằng không thể có được.
Theo bạn ai đúng? Nếu một ví dụ
mk cần gấp, các bạn ko sao chép nhé!Nhớ nêu VD, mk cần gấp ạ

in progress 0
Audrey 3 tuần 2021-08-13T13:29:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:30:47+00:00

  Đáp án:

   Bạn Hùng đúng

  Giải thích các bước giải:

   Bạn Hùng đúng

  Giả thiết luôn đúng với mọi trường hợp hai số hạng đó đều là số nguyên âm

  Ví dụ: hai số hạng  là -2 và -5

  =>T= -2+(-5)=-7

  -7<-2 và -7<-5

  0
  2021-08-13T13:31:18+00:00

  Hùng nói đúng

  -VD:-2+(-3)=-5(-5<-2;-5<-3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )