Đoàn tàu 5 tấn đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, lực hãm 5000 N. Tàu đi thêm quãng đường s rồi dừng lại. Tính công của lực hãm, qu

Question

Đoàn tàu 5 tấn đang chuyển động với vận tốc 10 m/s thì hãm phanh, lực hãm 5000 N. Tàu đi thêm quãng đường
s rồi dừng lại. Tính công của lực hãm, quãng đường tàu đi được trước khi dừng hẳn.

in progress 0
Adeline 2 tháng 2021-10-20T02:14:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:15:34+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

   F.s.cos180=0−Wđ1

   

   

   

  0
  2021-10-20T02:15:44+00:00

  Đáp án:

   A=-250 000J

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng định luật biến thiên động năng ta có:

  \[{A_h} = \Delta {\rm{W}} = 0 – \frac{1}{2}m{v^2} = 0 – \frac{1}{2}{.5000.10^2} =  – 250000J\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )