đoàn tàu hỏa có chiều dài 200m chày qua một cái hầm dài 1km với tốc độ 50km/h . hỏi từ lúc đầu tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi tàu ra khỏi hầm mất

Question

đoàn tàu hỏa có chiều dài 200m chày qua một cái hầm dài 1km với tốc độ 50km/h . hỏi từ lúc đầu tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi tàu ra khỏi hầm mất thời gian bao lâu ?

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-21T04:17:16+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:18:16+00:00

  Đổi: 200m=0,2km

  Quãng đường đoàn tàu đi:

  $1+0,2=1,2(km)$

  Thời gian ra khỏi hầm:

  $t=\dfrac{s}{v}=\dfrac{1,2}{50}=0,024(h)$

  0
  2021-09-21T04:18:21+00:00

  Giải: Đổi 200m = 0,2 km

          Quãng đường đó là:

              1+0,2=1,2 (km)

    Vậy thời gian từ lúc tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi tàu ra khỏi hầm là:

     v=s/t => t=s/v = 1,2/50= 0,024 (h)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )