Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả? “Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng cuối cùng còn xót lại đang khua lao xao trước

Question

Đoạn văn sau đây có bao nhiêu lỗi sai chính tả?
“Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng cuối cùng còn xót lại đang khua lao xao trước khi từ rã thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông, chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. Trên nền đất rắn lại vì giá lạnh, những đọt lá non vẫn đang xòe, vàng nhạt và những cây cau vẫn duyên dáng, đu đưa thân mình, tưởng như chúng sinh ra còn là để trang điểm cho thôn bản làng Dạ thêm vẻ thanh tú, nhẹ nhàng.”
(Theo Ma Văn Kháng)
1 2 3 4
Dòng nào dưới đây gồm các từ viết đúng chính tả?
đường sá, xót xa, xốt sắng xây xát, sát xao, sụt sịt xuất trình, sung đột, sum suê rành mạch, dềnh dàng, trà trộn

in progress 0
Aubrey 2 năm 2021-08-22T14:54:24+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:56:19+00:00

  C1 : 4

  C2 :  Xuất trận, xuất trình, sành sỏi, sáng suốt.

  0
  2021-08-22T14:56:22+00:00

  Trên những ngọn cơi già nua cổ thụ, những chiếc lá vàng cuối cùng còn xót lại đang khua lao xao trước khi từ thân mẹ đơn sơ. Nhưng những hàng cau làng Dạ thì bất chấp tất cả sức mạnh tàn bạo của mùa đông,chúng vẫn còn y nguyên những tàu lá vắt vẻo mềm mại như cái đuôi én. Trên nền đất rắn lại vì giá lạnh, những đọt lá non vẫn đang xòe, vàng nhạt và những cây cau vẫn duyên dáng, đu đưa thân mình, tưởng như chúng sinh ra còn là để trang điểm cho thôn bản làng Dạ thêm vẻ thanh tú, nhẹ nhàng.
  Đoạn văn trên sai 1 lỗi chính tả
                                                     ———————————
  Những từ đúng chính tả :
  đường sá, xót xa
  , xốt sắng, xây xát, sát xao, sụt sịt xuất trình, sung đột, sum suê rành mạch, dềnh dàng, trà trộn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )