Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: – Chết trong còn hơn sống đục – Đói cho sạch, rách cho thơm – Thương người như thể thương t

Question

Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
– Chết trong còn hơn sống đục
– Đói cho sạch, rách cho thơm
– Thương người như thể thương thân.
– Học ăn, học nói, học gói, học mở.
(Ngữ văn 7- tập 1, trang 12 – 14)
Liệt kê những phép tu từ được sử dụng trong mỗi câu tục ngữ trên.
Giải thích nghĩa câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”.
Tìm một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở trên.

in progress 0
Samantha 3 tháng 2021-09-21T04:27:37+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T04:29:00+00:00

  – Chết trong còn hơn sống đục.

  Cặp từ trái nghĩa: sống – chết; trong – đục.

  – Đói cho sạch, rách cho thơm

  Phép ẩn dụ, tiểu đối.

  – Thương người như thể thương thân.

  Phép so sánh.

  – Học ăn, học nói, học gói, học mở.

  Phép ẩn dụ.

  Giải thích nghĩa câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”: 

  – Nghĩa đen: dù cho đói cũng phải ăn uống cho sạch sẽ, dù rách cũng phải ăn mặc sạch sẽ thơm tho.

  – Nghĩa bóng: dù nghèo khổ thiếu thốn vẫn phải sống cho sạch không làm những điều xấu, phạm pháp.

  Câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự: Giâý rách phải giữ lấy lề.

  0
  2021-09-21T04:29:04+00:00

  -Những phép tu từ được sử dụng trong mỗi câu tục ngữ trên là : từ trái nghĩa, điệp ngữ, so sánh

  -Giải thích nghĩa câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm”: dù phải đối mặt với nhiều thiếu thốn, tiền bạc không có nhưng cũng phải giữ được tấm lòng thanh bạch, không làm những điều trái với lương tâm. Dù có đói nghèo đến đâu cũng phải sống cho có đạo đức, không bị cái nghèo làm mờ mắt, như vậy thì giàu hay nghèo sẽ đúng với lẽ sống đẹp.

  -Một câu tục ngữ có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ vừa được giải thích ở trên là : Chết vinh còn hơn sống nhục

  @Kem

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )