đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi “Trăng cứ tròn vành vạnh kể chi người vô tình ánh trăng im phăng phắc đủ cho ta giật mình” nói ra từ láy cs trong

Question

đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi
“Trăng cứ tròn vành vạnh
kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình”
nói ra từ láy cs trong bài thơ

in progress 0
Anna 3 tuần 2021-07-11T00:42:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:44:01+00:00

  Từ láy: Vành vạnh, phăng phắc

  0
  2021-07-11T00:44:06+00:00

  vành vạnh, phăng phắc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )