Đọc đoạn trích sau : Giáo dục tức là giải phóng . Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình , công bằng là công lý . Những người nắm giữ chìa khóa của cánh c

Question

Đọc đoạn trích sau : Giáo dục tức là giải phóng . Nó mở ra cánh cửa dẫn đến hòa bình , công bằng là công lý . Những người nắm giữ chìa khóa của cánh cửa này – các thầy cô giáo , các bậc cha mẹ , đặc biệt là những người mẹ – gánh 1 trách nhiệm vô cùng quan trọng , bởi vì cái thế giới mà chúng ta để lại cho các thế hệ mai sau sẽ tùy thuộc vào những trẻ em mà chúng ta để lại cho thế giới ấy .
CÂU HỎI : 1, Hãy chỉ rõ 1 thành phần biệt lập có trong đoạn trích trên
2, Trong đoạn trích trên tại sao tác giả lại cho rằng ” Giáo dục tức là giải phóng ” ?

in progress 0
Audrey 3 tháng 2021-09-20T18:26:21+00:00 2 Answers 197 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T18:28:12+00:00

  1. Thành phần biệt lập phụ chú : các thày cô giáo , các bậc cha mẹ , đặc biệt là những người mẹ – gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng. 

  2. Theo tác giả thì giáo dục có thể dẫn đến cánh cửa dẫn đến hòa bình, công bằng và công lí.

  0
  2021-09-20T18:28:18+00:00

  1. Thành phần biệt lập” các thầy cô giáo , các bậc cha mẹ , đặc biệt là những người mẹ – gánh một trách nhiệm vô cùng quan trọng”

  —> thành phần phụ chú

  2. Theo Phê-đê-ri-cô May-o,  giáo dục có thể dẫn đến cánh cửa dẫn đến 3 cánh cửa của tương lai, đó là hòa bình, công bằng và công lí 

  Cho xin câu trả lời hay nhất nha

  #CựGiải

  #Nocopyplz

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )