Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X. thuộc phủ X. xem chừng núng

Question

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:
“Gần một giờ đêm. Trời mưa tầm tã. Nước sông Nhị Hà lên to quá; khúc đê làng X. thuộc phủ X. xem chừng núng thế lắm, hai ba đoạn đã thẩm lậu rồi, không khéo thì vỡ mất.
Dân phu kể hàng trăm nghìn người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy ướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật thảm.
Tuy trống đánh liên thanh, ốc thổi vô hồi, tiếng người xao xác gọi nhau sang hộ, nhưng xem chừng ai cũng mệt lử cả rồi. Ấy vậy mà trên trời thời vẫn mưa tầm tã trút xuống, dưới sông thời nước cứ cuồn cuộn bốc lên.Than ôi! Sức người khó lòng địch nổi sức trời! Thế đê không sao cự lại được với thế nước! Lo thay! Nguy thay! Khúc đê này hỏng mất.
Câu 1 : Dấu chấm phẩy được dùng trong đoạn trích có tác dụng gì ?
Câu 2 : Chép lại các câu đặc biệt có trong đoạn trích vá nêu tác dụng cúa chúng
Câu 3 : Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được dùng trong đoạn trích
Câu 4 : Đọan trích giúp em cảm nhận gì về thái độ của tác giả?

in progress 0
Camila 1 năm 2021-07-24T01:19:21+00:00 2 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T01:20:57+00:00

  1.dấu chấm phẩy ngang cách giữa câu ghép
  2.to quá,than ôi ,lo thay .tác dụng thể hiện sự lo lắng của dân
  4.thái độ của tác giả là nói lên 2 sự việc khác nhau ,sự việc 1 là dân đang vất vả đắp đê,sự việc 2 là trong đình quan phụ mẫu ngồi sung sướng ,thái độ thờ ơ của vua quan 

  0
  2021-07-24T01:21:20+00:00

  1.Dấu chấm phẩy được dùng trong câu có tác dụng ngang cách giữa câu ghép .
  2.Câu đặc biệt : To quá , than ôi , lo thay .

  Tác dụng : thể hiện nổi lo lắng không yên tâm của dân .
  4. Thái độ của tác giả nói lên là : dân đang cố hết sức cho đê không vở nhưng quan phụ mẫu lại không lo cho dân mà lại ngồi trong đình đánh bài được người hầu kẻ hạ .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )