Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. “Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội của mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi.
“Thế rồi Dế Choắt tắt thở. Tôi thương lắm. Vừa thương vừa ăn năn tội của mình. Giá tôi không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi Choắt việc gì. Cả tôi nữa, nếu không nhanh chân chạy vào hang thì tôi cũng chết toi rồi.
Tôi đem xác Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm. Tôi đắp thành nấm mộ to. Tôi đứng lặng giờ lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên“
( Ngữ Văn 6- tập 2)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc văn bản nào? Nêu tên tác phẩm có đoạn trích? Ai là tác giả?
Câu 2. Nêu nội dung đoạn trích?
Câu 3. Em có nhận xét gì về chi tiết “Dế Mèn đứng lặng giờ lâu trước ngôi mộ của Dế Choắt“ ?

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-17T05:04:49+00:00 2 Answers 175 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T05:06:20+00:00

  Câu 1: Đoạn trích thuộc văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”. Tác phẩm là “Dế Mèn phiêu lưu ký”. Tác giả là Tô Hoài.

  Câu 2: Nội dung của đoạn trích:  kể về sự ăn năn, hối lỗi của Dế Mèn sau khi thấy Dế Choắt bị chị Cốc mổ. Từ đó Dế Mèn rút ra được bài học đường đời đầu tiên.

  Câu 3: Đó là chi tiết thể hiện rằng Dế Mèn đang suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên và hối lỗi khi đã làm tổn thương Dế Choắt. 

  Chúc bạn học tốt!!!

  0
  2021-09-17T05:06:30+00:00

  Trả lời:

  1) Đoạn trích trên thuộc văn bản: Bài học đường đời đầu tiên.

  Tác phẩm có đoạn trích: Dế mèn phiêu lưu kí.

  Tác giả: Tô Hoài

  2) Nội dung: Những hối hận, tiếc nuối của Dế Mèn sau khi gây ra cái chết đau thương cho Dế Choắt.

  3) 

  Chi tiết đó cho thấy:Dế Mèn rất ăn năn, hối hận về hành động bồng bột của mình khiến cho Dế Choắt chết.Dế Mèn thương Dế Choắt. Dế Mèn rút ra bài học cho mình.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )