Đọc-hiểu: Từ T² đến sau->trên một biển nước 1. Đoạn trích trên được trích từ truyện dân dân gian nào ? 2. Chỉ ra 1 cụm động từ có trong câu sau: “Nướ

Question

Đọc-hiểu:
Từ T² đến sau->trên một biển nước
1. Đoạn trích trên được trích từ truyện dân dân gian nào ?
2. Chỉ ra 1 cụm động từ có trong câu sau:
“Nước ngập ruộng đồng, nước ngập nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi núi, Thành Phong Châu như lềnh bềnh trên 1 biển nước”
3. Liệt kê các danh từ riêng trong đoạn trích ở câu 2

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-10-06T22:14:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T22:15:54+00:00

  1. Sơn Tinh Thủy Tinh

  2. Nước ngập ruộng đồng

  3. Thủy Tinh, Mị Nương, Sơn Tinh, Phong Châu

  0
  2021-10-06T22:16:03+00:00

  1,Đoạn trích trên được trích từ truyện dân gian : Sơn Tinh , Thủy Tinh.

  2, – Cụm động từ : dâng lên lưng đồi núi

  3, Danh từ riêng : Thành Phong Châu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )